Welkom

Verbeteren van ict-onderwijs

Stichting HBO-I

Sinds de oprichting in 1992 heeft het HBO-I veel ondernomen en bereikt. Begonnen als een landelijk opleidingsoverleg voor onderlinge afstemming is het HBO-I inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd orgaan dat op nationaal en internationaal niveau mede richting geeft aan belangrijke ontwikkelingen. De doelstellingen van het HBO-I zijn al die jaren in essentie ongewijzigd gebleven en nog steeds actueel:

  • Het onderhouden van relaties en samenwerken met het nationale en internationale beroepenveld in belang van de kwaliteit van het ict-onderwijs en het actueel houden van de beroeps- en opleidingsprofielen.
  • Het vergroten van het rendement van het ict-onderwijs en het verhogen van de instroom. De gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten zijn gericht op een juiste beeldvorming en helpen (toekomstige) studenten een weloverwogen keuze te maken. Het HBO-I streeft naar diversiteit en inclusiviteit in het algemeen en naar een verhoging van het aantal vrouwelijke ict-studenten in het bijzonder.
  • Informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen de opleidingen en vakgenoten uit het bedrijfsleven op vakinhoudelijk en onderwijskundig gebied

Activiteiten HBO-I

HBO-I is een stichting met 57 leden . Leden zijn opleidingsmanagers van HBO-ICT gerelateerde opleidingen. De stichting verkiest uit haar midden een bestuur. De stichting wordt ondersteund door een back office bureau, een kennismanagement team, een communicatieteam, en accountant- en juridische expertise. De 57 leden komen vier maal per jaar bijeen tijdens Platformdagen. Deze dag wordt bijna geheel besteed aan het werken in themagroepen en een plenaire sessie  waarin de werkgroep- en landelijke ontwikkelingen worden besproken.

  • Job en Docenten Event 2016 - 7 oktober 2016
    Het 11de HBO-ICT Job Event vindt plaats op 7 oktober van 10.00-16.00 uur in het WTC in Rotterdam.
    Voor studenten is het dé mogelijkheid om kennis te maken met het werkveld, en voor werkgevers een unieke kans om op effectieve en eenvoudige manier in contact te komen met talentvolle ICT-professionals in de dop. Naast het leggen van waardevolle contacten kunnen studenten deelnemen aan verschillende interessante workshops. Ook wordt op dit moment hard gewerkt aan het vastleggen van aansprekende keynote speakers. Net als vorig jaar vindt gelijktijdig het Docenten Event plaats. 
    Kijk voor meer informatie over het Job en Docenten Event op de website

Veelzijdig studeren

Van netwerk- en applicatiebeheer tot het bedenken van toepassingen met augmented reality. Het zijn allemaal vakgebieden die geheel of gedeeltelijk leunen op de schouders van ict’ers. Hoe vanzelfsprekend ict in onze samenleving is, veel jongeren zien het belang en de mogelijkheden van een opleiding in deze richting vaak niet in. Aan stichting HBO-I de taak om dat beeld te veranderen en jongeren te laten inzien hoe interessant, leuk en veelzijdig  studeren aan een ict-opleiding eigenlijk is.

Hoezo ict?

Een goed beeld van een ict-opleiding krijgen, zodat studenten een weloverwogen keuze maken, daar draait het bij de HBO-I stichting dus om. Als koepelorganisatie van alle hbo ict-opleidingen in Nederland zijn wij de gesprekspartner van hogescholen, bedrijven, brancheorganisaties en andere belanghebbende instanties in binnen- en buitenland.

Ambitie

HBO-I zorgt voor informatieoverdracht tussen vakinhoudelijke en onderwijskundige opleidingen. Denk aan het uitwisselen van kennis, ervaring en onderwijsproducten tussen docenten onderling en vakgenoten uit het bedrijfsleven. Maar ook het actueel houden van de beroeps- en opleidingsprofielen. Met als doel het ict-onderwijs in Nederland te verbeteren en de instroom van nieuw talent te verhogen.